Články

Škola doma

header-img 1

Pro malé žáčky nabízím službu "Škola doma" , např. v případě dlouhodobé nemoci. Služba je určena pro děti 1. stupně ZŠ. 
Výuka probíhá v domácím prostředí. Obrovskou výhodou je skutečnost, že dítě nezamešká látku probíranou ve škole a může se tak v klidu léčit, bez starostí, jak to všechno bude "dohánět".
Sama jsem matkou dvou dětí i babičkou a vím, jak bylo pro děti stresující při nemoci vědomí toho, že zaměškávají výuku a po návratu do školy byly opět pod tlakem, aby látku co nejrychleji dostudovaly. Proto jsem tu pro Vaše děti, abych jim s tímto pomohla a ony se mohly bezstarostně uzdravit.


Ceník "Školy doma"

500 Kč / hod + doprava 8 Kč/km
V případě dlouhodobé spolupráce cena dohodou - výhodnější cena

V cenách lekcí jsou zahrnuty veškeré studijní materiály.